Print this page

Zakazana 9. sjednica OV-a Vareš

21 Lis 2021
412 times

Predsjedavajuća OV-a Vareš Mahira Brkić je na osnovu člana 58. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), zakazala 9. sjednicu

Općinskog vijeća Vareš.  Sjednica će se održati u četvrtak 28.10.2021. godine, s početkom u 15 sati, u velikoj dvorani Općine Vareš.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš;

2. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš. (Kram);

3. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje vozila za prikupljanje i odvoz otpada Javnom komunalnom poduzeću d.o.o. Vareš;

4. Izvješće o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš;

5. Prijedlog pojedinačnih Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica: Brgule, Budoželje, Dabravine, Daštansko, Donja Borovica, Dragovići, Duboštica, Gornja Borovica, Javornik, Kokoščići, Ligatići, Mir, Neprivaj, Oćevija, Vijaka, Stupni Do, Striježevo, Strica-Zaruđe, Ravne, Pržići, Pogar i Planinica;

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš;

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Dom zdravlja Vareš, broj: 19-02-1662/21 od 16.09.2021. godine;

8. Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu;

9. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš;

10. Tekuća pitanja.

Tijek sjednice moći ćete izravno pratiti u programu Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

Rate this item
(0 votes)
danijela

Latest from danijela