Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Ožujak 2022
Ponedjeljak, 14 Ožujak 2022 12:42

NK Vareš svladao FK Mladost Župča

Nogometaši NK Vareš su u nedjelju 13.03.2022. godine odigrali prijateljsku utakmicu, ujedno i drugu pripremnu, s FK Mladost Župča.

Published in Sport

Od 15.03.2022. godine kreće druga faza hidrogeoloških istraživanja na eksploatacijskom području kompanije Eastern Mining. O ovim aktivnostima razgovarali smo s Danirom Zanović i Nerminom Taletovć, poslušajte ....

Published in Podcast

JU “Centar za kulturu i edukaciju“ Vareš u suradnji sa MZ Strica Zarudje, organizira akciju pomoći našem sugrađaninu

Published in Nove Vijesti

Krajem mjeseca veljače, kako smo već pisali, Naša sugrađanka Ina likić sudjelovala je na 5. jubilarnom izdanju BORN2SKI – Festivalu alpskog skijanja, koje je održano

Published in Sport

Općinska udruga nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane Vareš  organizira obilježavanje 30. obljetnice osnivanja brigade Bobovac.

Published in Politika

U Varešu je danas, 10.03.2022. godine Održana Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima

Published in Ostale Vijesti

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 11.03.2022.(petak)

Published in Nove Vijesti

Nakon potpisivanja ugovra o zakupu prostora u Varešu između Euroframcentra i Općine Vareš, razgovarali smo s izvršnim direktorom Šukrijom Huseinovićem i načelnikom Zdravkom Maroševićem, poslušajte ...

Published in Podcast

U Općini Vareš danas, 09.03.2022. godine potpisan je ugovor o zakupu prostora između Općine Vareš i Eurofarmcentra

Published in Društvo

Na osnovu Zaključka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, broj: 02-11-1429/22 od 27.01.2022. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e


                                                                                                           N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija redovitim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a)    da su državljani Bosne i Hercegovine;
b)    da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c)    da su redoviti studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način financiranja studija (redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinancirajući);
d)    da su upisali ljetni semestar akademske 2021/2022. godine;
e) da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju:
a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno danoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
d) studenti koji obnavljaju godinu studija;
e) studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
f) studenti u statusu apsolventa;
g) studenti koji su u akademskoj 2020/2021. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2021/2022. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
-  prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
- uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovitog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
- za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I - IV razreda srednje škole;
- za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
- za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tijekom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022. godini;
- za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tijekom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
- izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);
- dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravne osobe o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2021. godinu; za umirovljenike kopija posljednjeg čeka od mirovine; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta);

       NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatraće se da je dokumentacija potpuna.

- dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti s invaliditetom);
- dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);
- rodni list;
- potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
-ovjerenu izjavu:
a) izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
b) izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
c) izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu natječaja.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sustavu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sustava ocjenjivanja u BiH.

Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba

Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netočne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici.
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Prijavom na konkurs aplikanti-kandidati se slažu da se njihovi osobni podaci mogu koristi isključivo za potrebe natječaja.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada, sa naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Published in Nove Vijesti

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 4121

Jučer 9617

Ovaj Tjedan 13738

Ovaj Mjesec 199177

Ukupno 14451973

Currently are 158 guests and no members online