Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Travanj 2023
Ponedjeljak, 24 Travanj 2023 12:20

Odgođeno druženje dobrovoljnih darivatelja krvi

Obavještavamo sve dobrovoljne darivatelje krvi da odgađamo druženje koje smo planirali 28.04. iz opravdanih razloga.

Published in Društvo
Ponedjeljak, 24 Travanj 2023 12:10

Javni poziv za NVO sektor općine Vareš

Općina Vareš, na osnovu  Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za neprofitne organizacije/udruženja građana koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima proračuna općine Vareš broj: 01-68/14 od 27.02. 2014. godine o b j a v lj u j e     

J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika sredstava proračuna Općine Vareš za 2023. godinu iz Transfera za neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM

I

(Pravo sudjelovanja)

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju:

- nevladine organizacije,

- udruženja građana,

- sportska društva i klubovi

- fondacije

II

(Uvjeti za korištenje proračunskih sredstava)

Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se udruženjima građana, fondacijama, sportskim društvima, klubovima i drugim subjektima koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Vareš, a čiji projekti su kandidirani za finansiranje iz proračuna općine Vareš  i realiziraju se u interesu i na području općine Vareš. Sredstva se mogu dodijeliti i udruženjima čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt koji se aplicira realizira u interesu općine i u potpunosti na području općine Vareš.

 Maksimalni iznos koji može biti odobren po projektu  je 3.000,00 KM.

III

(Vrste  projekata  koji će se financirati) 

Sredstva iz člana 1. Odluke raspoređuju se udruženjima građana, udruženjima proisteklim iz OOR 1992 – 1995. godine i sportskim udruženjima i organizacijama čiji projekti se odnose na:

- projekte koji doprinose unapređenju socijalne inkluzije najranjivijih socijalnih kategorija;

- projekti resocijalizacije i integracije boračke populacije, projekti očuvanja i njegovanja tradicije OOR-a, projekti humanitarnog, sportsko rekreacionog i rehabilitacijskog karaktera;

- projekte koje razvijaju i jačaju ulogu žena u lokalnoj zajednici;

- projekti koji doprinose afirmaciji i očuvanju kulturno – povijesnog naslijeđa;

- projekti koji afirmiraju turističke potencijale, doprinose razvoju turističke ponude i  zaštiti okoliša;

- projekti koji doprinose jačanju i razvoju sporta i fizičke kulture i organizovanju sportskih natjecanja.

 

IV

(Potrebna dokumentacija)

Aplikacije za ovaj poziv popunjavaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na Info pultu Općine Vareš, ul. Zvijezda br. 34,  ili na službenoj web stranici Općine www.vares.info.

Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava, obavezni su dostavit sljedeću dokumentaciju:

- Ispravno popunjen prijavni obrazac;

- Rješenje o registraciji udruženja/fondacije (posljednja izmjena);

- Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj);

- Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (ne starije od tri mjeseca);

- Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od tri mjeseca (dokument izdaje nadležno ministarstvo);

- Detaljan opis projekta po fazama, sa jasnom definicijom ciljne grupe, očekivanim rezultatima, te specifikacijom troškova za realizaciju;

- Izvješće o održanoj skupštini udruženja;

- Izjava o izmirenim obavezama za organizacije ili udruženja koja imaju profesionalno zaposlene osobe;

- Službeni/zvanični bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu ovjerenu od ovlaštene agencije. 

 Svi dokumenti koji se predaju moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca.

V

(Dostavljanje dokumentacije)

Prijedlozi projekata na popunjenim obrascima dostavljaju se Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu putem Protokola Općine Vareš sa naznakom: „Prijava na javni poziv Transfer za neprofitne organizacije“.

Javni poziv bit će otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 09.05.2023. godine.

Aplikantima kojima su u prošloj godini odobrena sredstva iz proračuna Općine Vareš, a nisu dostavili izvješće o utrošku, neće biti odobrena sredstva za projekte u 2023. godini.

VI

(Završne odredbe)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O izvršenom izboru projekata po osnovu ovog poziva, Služba će pojedinačno obavijestiti predlagače projekata.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 Zdravko Marošević

 

Published in Nove Vijesti

Povodom Ramazanskog Bajrama učenici Osnovne škole Vareš, danas 24. travnja 2023. godine su održali bajramsku priredbu i kroz nekoliko prigodnih točaka

Published in Društvo
Četvrtak, 20 Travanj 2023 13:03

Sretan Ramazanski Bajram

Poštovani sugrađani, dragi naši Varešani gdje god bili i svi ljudi dobre volje, cijenjeni slušatelji, članovi Kluba slušatelja radio Bobovca i čitatelji našeg portala, kao i svi vjernici islamske vjeroispovijesti

Published in Nove Vijesti
Četvrtak, 20 Travanj 2023 12:33

Male ruke -velika djela 2

U ozračju mjeseca ramazana i plemenitih poruka koje su protkane u njemu, učenici Osnovne škole Vareš nastavili su s takvim aktivnostima.

Published in Društvo
Četvrtak, 20 Travanj 2023 12:19

Zakazana 25. sjednica OV-a Vareš

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Vareš Mahira Brkić je na osnovu člana 58. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), zakazala  25. sjednicu Općinskog vijeća Vareš.

Published in Politika
Srijeda, 19 Travanj 2023 20:06

Iz biltena PS Vareš za dan 18.04.2023.

Bilten dnevnih događaja PS Vareš za dan 18.04.2023. godine prenosimo u cjelosti.

Published in Nove Vijesti

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije

Published in Nove Vijesti

Crveni križ općine Vareš organizira druženje za dobrovoljne darivatelje krvi u petak, 28.04.2023. godine u 17 sati u Domu kulture na Pržićima.

Published in Društvo

U jutarnjim satima 18.04.2023. godine Policijskoj stanici Vareš

Published in Nove Vijesti

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 4413

Jučer 4250

Ovaj Tjedan 24686

Ovaj Mjesec 104458

Ukupno 13534422

Currently are 346 guests and no members online