Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
danijela

danijela

Kompanija Eastern Mining novu godinu započela je darivanjem. Odlučili su se financijska sredstva u iznosu od 30.000 KM

Klub brđana OI Zvijezda Vareš poziva sve članove odreda, ali i one koji to nisu, da im se pridruže na noćnom sanjkanju u petak, 15.01.2021. godine.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Vareš održana je danas, 14. siječnja/januara 2021. godine u velikoj dvorani Općine Vareš,

Nakon osnivanja Udruženja/Udruge poslodavaca Vareš 2015. godine danas, 12.01.2021. godine  u zgradi Općine Vareš održana je izvještajno-izborna Skupština udruženja.

Prema podacima Matičnog ureda Vareš tijekom 2020. godine u matične knjige u Varešu upisano je

U susjednoj Srbiji započeli su ekološku akciju „Posadi svoj hlad“ putem interneta za sadnju 30.000 sadnica bijelog jasena koja podrazumijeva angažiranost

OI Zvijezda Vareš održao je svoju redovitu godišnju Skupštinu odreda. Kako ističu, na zadovoljstvo svih zaključili su da je 2020. godina,

Osnovna škola „Vareš“ u Varešu objavila je drugi javni natječaj za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020./2021. godinu, koji donosimo u prilogu.

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Vareš“ u Varešu, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK“  broj 3/18), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj:  10-34-652-02/20. od 18.08.2020. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju drugog javnog natječaja za osnovno obrazovanje odraslih broj: 01-1045/20 od 29.12.2020. godine „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ u školskoj 2020/2021. godini, OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje:

DRUGI JAVNI NATJEČAJ

za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021. godinu

1. OPĆI I POSEBNI UVJETI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati osoba starija od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno osoba koja je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;

c) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uvjete za svladavanje osnovnog obrazovnog programa.


2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

    RAZRED                                                            BROJ POLAZNIKA

    Od prvog (I.) do petog (V.) razreda                       20 (dvadeset)
    Od šestog (VI.) do devetog (IX.) razreda                40 (četrdeset)

3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje:

Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,

Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konzultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I. do VIII. razreda)

2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX. razreda)

5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog  kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog natječaja, u Proračunu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Prijava za upis koja se preuzima kod tajnice škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
4. CIPS (original)
5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje;
6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdano od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija)

7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole  dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod točkom 1.2.3. i 4


7.  OSTALE NAPOMENE:

Drugi javni natječaj za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno s 12.01.2021. godine.
         
Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan  razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja osobne/lične iskaznice.
         
Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti  jedan razred).

Prijavni obrazac se može preuzeti u uredu tajnice škole. Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u danom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu:
    
  OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU
  ULICA PUT MIRA 37.
  71 330 VAREŠ
    
    - s naznakom:  Prijava na drugi javni natječaj za upis polaznika u programe formalnog osnovnog  obrazovanja odraslih „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020./2021.godinu.

Za sve ostalo što nije regulirano ovim natječajem primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji reguliraju obrazovanje odraslih na području ZDK.
    
Sve potrebne informacije u vezi natječajne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329, navodi se na kraju natječaja koji potpisuje direktor Osnovne škole Vareš Muris Parić.
                       


                                   

ZAHVALNICA


Dirnuti pažnjom koja nam je iskazana u trenucima naše tuge zbog rastanka od našeg voljenog Radomira Tomića- Rajkače zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima, kolegama i svim dragim ljudima koji su bili uz nas i izrazili usmene ili pismene riječi utjehe te ga dostojanstveno ispratili na vječni počinak u ovim teškim vremenima, okitili cvijećem njegov grob i svima onima kojima će naš Rajko ostati u nezaboravnom sjećanju.


                Ožalošćena obitelj: supruga Snježana, kćerka Tijana i sin Dejan

Pod malo drugačijim okolnostim uslijed epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, volonteri Crvenog križa Vareš u proteklih 15 dana provodili su akciju "Paketić za osmijeh"

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2301

Jučer 3729

Ovaj Tjedan 2301

Ovaj Mjesec 126597

Ukupno 9581041

Currently are 545 guests and no members online