Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Srijeda, 19 Kolovoz 2020
Srijeda, 19 Kolovoz 2020 12:45

"Nitko bez osnovne škole"- javni konkurs


OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U VAREŠU objavljuje JAVNI KONKURS  za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja

– osnovnog obrazovanja odraslih „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021. godinu.

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Vareš“ u Varešu, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK“  broj 3/18), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDK broj:  10-34-652-02/20. od 18.08.2020. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih broj: 01-585/20 od 17.08.2020. godine „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ u školskoj 2020/2021. godini, OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje:

JAVNI KONKURS

za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021. godinu


1. OPĆI I POSEBNI UVJETI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati osoba starija od 15 godina koja nije završila osnovno obrazovanje, odnosno osoba koja je starija od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;

c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uvjete za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

    RAZRED                                               BROJ POLAZNIKA

    Od prvog (I) do petog (V) razreda               20 (dvadeset)
    Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda        40 (četrdeset)

3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za stjecanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje
Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,
Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.
Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konzultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU  PROGRAMA

1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda)
2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda)

5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u proračunu  ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Prijava za upis koja se preuzima kod tajnika škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
4. CIPS (original)
5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje;
6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdate od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija)
7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod točkom 1.2.3. i 4

 7.  OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se  dostavljaju zaključno  sa 04.09.2020. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).  Prijavni obrazac se može preuzeti u uredu tajnika škole. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom može se predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u predviđenom roku za podnošenje prijava, a također može se dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu:
   
         OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU
         ULICA PUT MIRA 37.
         71 330 VAREŠ
   
    - sa naznakom: Prijava na javni konkurs  za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih „NITKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021.godinu.

Za sve ostalo što nije regulirano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji reguliraju obrazovanje odraslih na području ZDK.
    Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329.
                       


                                                                                              Direktor škole: MURIS PARIĆ


Published in Nove Vijesti

Kako smo nedavno objavili, sve je bilo spremno za početak natjecanja u Kantonalnoj nogometnoj ligi ZDK i prvo kolo je

Published in Sport

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresirane

Published in Nove Vijesti

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 755

Jučer 2693

Ovaj Tjedan 21691

Ovaj Mjesec 78214

Ukupno 10266547

Currently are 149 guests and no members online