Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Natječaj za dodjelu stipendija studentima - braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2019./2020.godinu

11 Stu 2019
791 times

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branitelja i članova njihovih obitelji

(«Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima - braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2019./2020.godinu

I.    Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branitelja i članova njihovih obitelji u studijskoj 2019./2020.godini osiguravaju se sredstva u proračunu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih proračunskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020.-oj godini.
-    Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
1)    za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
2)    za drugu i ostale godine studija ………  1200 KM.
-    Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
1)    za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
2)    za drugu i ostale godine studija ……….   150 KM.
II.    Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
a)    dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b)    ratni vojni invalidi;
c)    demobilizirani branitelji koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna osoba ili neposredno po punoljetstvu;
d)    članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
e)    članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f)    djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g)    djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h)    djeca demobiliziranih branitelja koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.
III.   Pravo sudjelovanja na natječaju, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
a)    djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja, kojim je prestalo pravo na obiteljsku       invalidninu – do navršene 35. godine života;
b)    djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo              pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na obiteljsku invalidninu - do navršene 30.godine života; 
c)    djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.
IV.   Pravo sudjelovanja na natječaju lica iz točke II i III imaju pod uvjetom:
a)    da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b)    da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c)    da prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
d)    oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost, registriranu kao gospodarstvo društvo;
e)    čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 610,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
f)    da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.
    Odredba točke e) ne odnosi se na kandidate – članove obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
Odredba točke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu.
V.    Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
a)    koji su studenti-apsolventi;
b)    koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
c)    koji su na izvanrednom studiju;
d)    koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.
VI.   Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po
slijedećim kriterijima:
a)    ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b)    socijalno-ekonomska situacija;
c)    ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branitelja i članova njihovih obitelji, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove braniteljsko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.
VII.  Zainteresirani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :
a)    ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice;
b)    dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji;
c)    uvjerenje o prebivalištu;
d)    potvrdu o redovnom studiju;
e)    dokaz o ostvarenom uspjehu u  prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
f)    ovjerenu kućnu listu;
g)    uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za osobe koje se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
h)    ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
i)    ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
j)    izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.
VIII. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
      Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za braniteljsko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Natječaj otvoren od 11.11. 2019. godine do 02.12. 2019. godine.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1443

Jučer 2451

Ovaj Tjedan 15970

Ovaj Mjesec 74311

Ukupno 10044477

Currently are 57 guests and no members online