Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kompaniji Eastern Mining potrebni radnici - oglasi za posao

29 Lis 2020
1998 times

Kompanija Eastern Mining objavila je dva oglasa za prijem u radni odnos koji su dostupni i na web stranici, link 1, link 2.

SURADNIK ZA PRIBAVLJANJE DOZVOLA
•    Lokacija: Vareš
Suradnik za pribavljanje dozvola pomaže u cjelokupnom procesu pribavljanja dozvola od pripreme neophodne dokumentacije do izdavanja svih pojedinačnih dozvola neophodnih za realizaciju registrirane djelatnosti, te njihovih produžavanja i ažuriranja.
Glavne dužnosti uključuju:
•    Vođenje i održavanje baze podataka svih izdanih dozvola (sa relevantnim podacima), nadzor nad svim zahtjevima za produženje/ažuriranje pojedinačnih dozvola/licenci
•    Održavanje planskog pribavljanja dozvola, detaljno ocrtavajući vezu (povezanost/odnos) između
•    Obuhvaćanje svih međuovisnosti dozvola između državnih agencija
•    Stvaranje i održavanje matrice odnosa između svih interesnih skupina
•    Povezivanje sa operativnim i pravnim timom kako bi osigurao pravovremeno apliciranje za
•    dozvole
•    Vođenje računa o budžetu za dozvole i izvještavanje o izvršenju u odnosu na budžet
•    Praćenje protoka individualnih dozvola kroz faze odobravanja unutar i između vladinih agencija
•    povezanim sa izdavanjem dozvole
•    Razvijanje i održavanje bliskih veza sa svim vladinim agencijama odgovornim za izdavanje
•    dozvole
•    Razvijanje i održavanje bliskih veza sa svim internacionalnim i nevladinim organizacijama koje
•    mogu utjecati na ishodovanje dozvole
•    Vodi računa o svim pitanjima/ upitima/ dodatnim studijama neophodnim za izdavanje dozvola i
•    koordiniranje odgovora, prema vladinim agencijama, sa odgovarajućim organizacionim jedinicama unutar EM/ADT
Osnovni uslovi:
Da biste bili uspješni na ovoj poziciji, trebate imati visoko razvijene komunikacijske sposobnosti, proaktivni ste, sposobni da upravljate ličnim radnim učinkom, sposobni da izgradite saradničke odnose, skloni dijagnostičkom prikupljanju informacija i analitičkom mišljenju, te razmišljanju unaprijed i orijentaciji na rezultate.
•    Visoka stručna sprema – tehničkog smjera ili završen pravni fakultet
•    3 ili više godina iskustva u radu (poželjno na istim ili sličnim poslovima)
•    Visoka računarska pismenost
•    Poznavanje engleskog jezika
•    Vozačka dozvola B kategorije
•    Poznavanje svih primjenjivih zakona i propisa, te najboljih praksi


STRUČNI SURADNIK ZA HRA
•    Lokacija: Vareš
Stručni suradnik za HRA pruža operativnu podršku za neometano poslovanje kompanije osiguravajući poštivanje svih pozitivnih pravnih propisa. Pored toga, osnovna uloga ovog radnog mjesta vezuje se za rješavanje pitanja, savjetovanje i pružanje operativne podrške iz oblasti radnog prava i radnih odnosa integrirajući proaktivno sve ostale pozitivne zakonske propise iz područja djelatnosti kompanije.
Radnik na ovoj poziciji je odgovorno lice za pripremu, čuvanje i pohranjivanje dokumentacije i zapisa vezanih uz procese, čuvanje i blagovremeno ažuriranje dokumentacije vezane za radnike u personalnim dosjeima, podataka u matičnim knjigama radnika, te za blagovremeno ažuriranje baze evidencije ljudskih resursa u elektronskom sistemu evidencije.
Glavne dužnosti uključuju:
•    Pruža operativnu pomoć pri pribavljanju i zapošljavanju novih radnika, praćenju sistema radnog učinka, sistema poboljšana poslovanja i radi na izradi adekvatne dokumentacije
•    Izrada svih vrsta ugovora o radu, te ugovora o angažovanju drugih lica prema uputama nadređenog
•    Usklađivanje procesa i postupaka zapošljavanja sa zakonskim odredbama i politikama, te izvještavanje o izmjenama i dopunama zakonskih odredbi i propisa
•    Osigurava pravnu usklađenost internih normativnih akata sa pozitivnim zakonskim propisima
•    Piše i oblikuje različite vrste pravilnika, uputa, obrazaca i dokumentacije od značaja za Društvo
•    Savjetuje radnike iz oblasti radnih odnosa i pruža različite vrsta administrativnih usluga
•    Radi na implementaciji i poštovanju svih pravnih i internih propisa, postupaka i procesa od strane
•    svih radnika
•    Učestvuje u istraživanju i eventualnom pronalaženju materijalnih ili nematerijalnih dokaza
•    povodom prigovora / žalbi radnika
•    Savjetuje osoblje o HR politici, propisima i postupcima i pomaže im u provođenju progresivnog
•    disciplinskog sistema
•    Praćenje i implementacija zakonskih propisa iz oblasti radnog prava u zemljama u kojima Društvo
•    posluje
•    Pruža podršku razvoju kulture usmjerene prema radnicima s naglaskom na sigurnost na radu,
•    kvalitet, disciplinu, kontinuirani napredak i orijentaciju na visoki rezultat
•    Pruža operativnu podršku HRD Menadžeru.
Osnovni uslovi:
Da biste bili uspješni na ovoj poziciji, trebate imati visoko razvijene komunikacijske sposobnosti, proaktivni ste, sposobni da upravljate ličnim radnim učinkom, sposobni da izgradite saradničke odnose, temeljni, skloni dijagnostičkom prikupljanju informacija i analitičkom mišljenju, te razmišljanju unaprijed i orijentaciji na rezultate.
•    Visoka stručna sprema – Pravni fakultet
•    5 ili više godina iskustva u radu (poželjno na istim ili sličnim poslovima)
•    Pored zakonske regulative BiH (FBiH i RS), poželjno poznavanje i zakonske regulative Republike
•    Srbije (iz područja rada)
•    Visoka računarska pismenost
•    Poželjno aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
•    Vozačka dozvola B kategorije
•    Poznavanje svih primjenjivih zakona i propisa, te najboljih praksi

Rate this item
(1 Vote)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 414

Jučer 2693

Ovaj Tjedan 21350

Ovaj Mjesec 77873

Ukupno 10266206

Currently are 170 guests and no members online