Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Siječanj 2018

Danas, 31.01.2018. godine održan je prvi sastanak Zdravstvenog savjeta općine Vareš koji je imenovan

Published in Ostale Vijesti
Utorak, 30 Siječanj 2018 07:15

Poziv ambasade Japana za dostavu projekata

U nastavku pogledajte poziv ambasade Japana gdje je izašao program GAGP-a koji podržava širok spektar projekata. Prihvatljivi aplikanti su javne institucije (općine i javna poduzeća), osnovne škole, domovi zdravlja i međunarodne organizacije civilnog društva. Poziv je otvoren tijekom cijele godinie.

1. Uvod

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

Iako obje sheme imaju za cilj pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da im pomogne da zadovolje osnovne ljudske potrebe i riješe socijalno-ekonomske izazove, GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama, odnosno direktno stanovništvu.
U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva  koje sprovode relativno male projekte.

2. Prioriteti

Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, kao i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:
Pomoć aktivnostima za deminiranje
Javno zdravstvo
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Ruralni razvoj

3. Aplikanti

Prihvatljivi aplikanti su: javne institucije (općine i općinska javna poduzeća), osnovne škole, domovi zdravlja i lokalne i međunarodne organizacije civilnog društva.

Neprihvatljivi aplikanti su: fizička lica, organizacije centralne vlasti (prihvatljivi samo u izuzetnim slučajevima) obdaništa, istraživački instituti, institucije višeg obrazovanja, bolnice, političke organizacije, vjerske ustanove.

4. Grant

GAGP financira izgradnju i/ili nabavku opreme i/ili materijala. Svi predloženi materijali, oprema i usluge, treba da budu nabavljeni od domaćih dobavljača.
Grantovi isključivo pokrivaju troškove nabavke robe/usluga bez PDV-a.
Administrativni i operativni troškovi nisu prihvatljivi.
Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 10 miliona JPY (približno 80,000.00 EUR-a ili 156,000.00 KM), osim za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje gdje maksimalan iznos granta može biti veći od 10 miliona JPY.
GAGP neće pružiti finansijsku potporu za projekte kao što su kulturno sportski događaji, aktivnosti vezane za biznis, niti za aktivnosti koje se odnose na religiju.

5. Podnošenje aplikacije  i procedure koje treba da se slijede

1. Dostava aplikacije

Aplikacija se ispunjava na lokalnom ili engleskom jeziku, te dostavlja putem pošte na adresu ambasade: Bistrik 9, 71 0000 Sarajevo. Aplikacija se može dostaviti tokom cijele godine.

2. Provjera i odobravanje

Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava cilj, troškove i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti pred-selekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projekt području. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.

3. Grant Contract (G/C) - Grant ugovor

Po konačnom odobrenju, ambasada Japana i organizacija koja prima pomoć će zaključiti ugovor (G/C) koji uključuje naziv, cilj i sadržaj projekta, naziv organizacije primaoca pomoći, visinu iznosa koji će biti obezbjeđen putem GAGP i stavke o ispravnom utrošku sredstava.

4. Trošenje sredstava

Nakon toga, korisnik granta će zaključiti ugovor o nabavci (P/C) za robu i/ili usluge sa dobavljačem.  Ambasada će pregledati P/C (ili dokaz/predračun) da bi ustanovila da li je ista odgovarajuća.
U načelu trajanje projekta (vrijeme neophodno za nabavku robe i /ili usluga) bi trebalo biti do jedne godine dana.

5. Izvještavanje

Ambasada će tražiti od primaoca GAGP granta da pripremi i dostavi izvještaj o stanju projekta i to dva puta ukoliko se radi o standardnom projektu, a ukoliko je obim projekta veći broj traženih izvještaja će biti veći. Osoblje Ambasade može posjetiti mjesto projekta da bi se uvjerilo da se sredstva koriste za namjenu za koju su odobrena.

Published in Nove Vijesti
Ponedjeljak, 29 Siječanj 2018 21:05

Javni poziv za volontere FMBI

26.01.2018. godine Federalno ministarstvo za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata/Fedralno ministarstvo za pitanje boraca obrambeno-oslobodilačkog rata

Published in Nove Vijesti

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objvailo je Javni poziv za sudjelovanje u programu "Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2018. i 2019. godinu"

Published in Nove Vijesti

JAVNI POZV  ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ILI NEFORMALNE GRUPE I UDRUŽENJA ŽENA FOKUSIRANE NA RAD SA MARGINALIZIRANIM 

Published in Nove Vijesti
Četvrtak, 25 Siječanj 2018 13:30

Ina Likić osvojila zlatnu medalju u slalomu

Naša talentirana sugrađanka Ina Likić briljira već nekoliko godina

Published in Sport

Obvezuju se vlasnici stanova na području Općine Vareš koji nisu zaprimili Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta

Published in Nove Vijesti

U prilogu se nalazi Javni poziv pod nazivom "Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“

Published in Nove Vijesti

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca  Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 25.01.2018.(četvrtak)

Published in Nove Vijesti

U dvorani općine Vareš danas, 24.01.2018. godine održan je prvi ovogodišnji Forum sigurnosti građana općine Vareš.

Published in Ostale Vijesti
Stranica 1 od 4

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3706

Jučer 3813

Ovaj Tjedan 21400

Ovaj Mjesec 21400

Ukupno 7113824

Currently are 89 guests and no members online