Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni poziv za dugoročno neuposlene u Varešu

29 Ožu 2018
1899 times

JAVNI POZIV


za sudjelovanje u aktivnostima programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva koji implementira Općina Vareš uz podršku Projekta „Lokalni integrirani razvoj“ u 2018. godini

Kroz projekat će odabranim korisnicima biti pružena mogućnost da kroz angažman na određeno vrijeme ostvare prihode kroz sudjelovanje u javnim radovima. Projekat „GRAD UGODNOG I SIGURNOG ŽIVLJENJA“ predviđa sljedeće aktivnosti:
a)    Rekonstrukcija zelenih površina;
b)    Uspostavljanje mehanizma stalnog nadzora i održavanja riječnih korita;
c)    Uklananje ruševnih objekata;
d)    Čišćenje propusta, kanala i rigola.

Projektom je predviđeno zapošljavanje 35 osoba koje su prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Vareš kroz privremeni radni angažman i društveno korisni rad u trajanju od pet mjeseci.

Svaki podnositelj prijave(fizička osoba) treba ispuniti sljedeće osnovne kriterije:
•    Podnositelj prijave mora imati prebivalište na teritoriji općine Vareš;
•    Podnositelj prijave je dugoročno nezaposlena osoba, odnosno nalazi se na evidenciji nadležnog biroa/službe za zapošljavanje duže od 12 mjeseci.

Dodatni kriteriji:

•    Podnositelj je samohrani roditelj;
•    Podnositelj živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni. Zaposlenjem se smatra ukoliko član domaćinstva obavlja posao za koji uplaćuje poreze i doprinose iz zasnovanog radnog odnosa;
•    Podnositelj živi u višečlanom domaćinstvu (veći broj osoba koje žive u domaćinstvu će biti dodatno bodovan);
•    Podnositelj prijave je osoba mlađa od 30 godina starosti;
•    Podnositelj prijave ima ili je imao status povratnika ili raseljene osobe;
•    Podnositelj je pretrpio štetu u poplavama u svibnju 2014. godine;
•    Podnositelj ima status osobe sa posebnim potrebama ili živi u domaćinstvu sa osobom kojoj je potrebna posebna njega ili je osoba sa posebnim potrebama;
•    Podnositelj prijave je žena;
•    Podnositelj je korisnik socijalne pomoći.

Ukoliko je ukupan broj potencijalnih korisnika koji ispunjavaju navedene uslove veći od broja korisnika koji mogu biti podržani, prednost će se davati višečlanim domaćinstvima te domaćinstvima koja u svom sastavu imaju osobe koje ispunjavaju više kriterija (npr. osobe sa posebnim potrebama koje dijele domaćinstvo sa osobama bez primanja).

Uz pravilno popunjen prijavni obrazac kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.    Obavezna dokumentacija:
•    Kopija osobne iskaznice;
•    Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
•    Kućna lista za domaćinstvo podnositelja prijave sa datumom izdavanja iz razdobja trajanja javnog poziva;
•    Potvrda od biroa za zapošljavanje za podnositelja prijave u kojoj je naveden datum zadnjeg zaposlenja ili datum upisa u registar zavoda;
•    Potvrda od biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene punoljetne članove domaćinstva ne starija od 30 dana. Ukoliko neki članovi domaćinstva nisu evidentirani na birou za zapošljavanje, potrebno je navesti imena osoba i razlog (na primjer: domaćica);
•    Potvrda od centra za socijalni rad ukoliko je podnositelj prijave evidentiran u centru. Potrebno je navesti i koju vrstu pomoći podnositelj prijave koristi.

2.    Dodatna dokumentacija:
•    Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e ili rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece);
•    Ukoliko osoba koja aplicira ima ili je imala status povratnika ili raseljenoe osobe, potrebno je dostaviti: 1. Potvrdu za povratnike: Potvrda izdata od gradske službe, MUP-a ili nadležnog ministarstva koja potvrđuje status povratnika; 2. Potvrdu za raseljene osobe: Kopija originalne dokumentacije koja potvrđuje status raseljene osobe ili potvrda od nadležnog ministarstva ili općine/opštine/grada koja potvrđuje status raseljene osobe;
•    Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija (podnosi se ukoliko je podnosilac pretrpio štetu tokom poplava u svibnju 2014. godine);
•    Ukoliko osoba koja podnosi prijavu ima status osobe sa posebnim potrebama, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti, rješenje o radnoj sposobnosti ili neki drugi dokument u kojem je identificiran invaliditet. Ukoliko podnosilac prijave zbog svog zdravstvenog stanja nije radno sposoban, neka druga radno sposobna osoba iz domaćinstva treba biti nositelj prijave. Ukoliko podnositelj prijave nema status osobe sa posebnim potrebama, a živi u domaćinstvu u kojem jedan član ili više njih imaju status osobe sa posebnim potrebama, onda je potrebno dostaviti navedene dokumente za osobe sa posebnim potrebama iz domaćinstva;
•    Ostali relevantni dokument koji dokazuju socijalni status ili pripadnost ranjivim kategorijama stanovništva.

Fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete pozivaju se da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 20.04.2018. godine do 15.00 sati. Aplikacije se mogu dostaviti putem putem pošte ili direktno u prostorije Općine Vareš na adresi: Općina Vareš, Zvijezda 34, 71330 Vareš.

Ukoliko se aplikacije šalju putem pošte, dokaz da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica.
Sve prijave koje se dostavljaju direktno ili putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na projekat „GRAD UGODNOG I SIGURNOG ŽIVLJENJA“.
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tijekom razdoblja podnošenja prijava, podnositelji zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj 032/848-104 (kontakt osoba gdin. Rusmir Berberović) ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrasci s nepotpunim podacima će biti odbijeni.

Prijave koje ne sadrže potrebnu prateću dokumentaciju se neće razmatrati.

Sva zainteresirana fizička lica koja žive na području općine Vareš, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave na pisarnici Općine Vareš (info pult), u prilogu ili sa web stranice Općine Vareš (www.vares.info).

Last modified on Četvrtak, 29 Ožujak 2018 12:52
Rate this item
(2 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 8728

Jučer 3382

Ovaj Tjedan 12110

Ovaj Mjesec 17989

Ukupno 6686959

Currently are 172 guests and no members online