Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Četvrtak, 16 Travanj 2020

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za ožujak/mart 2020. godine. Potrebne obrasce možete preuzeti u prilogu.

JAVNI POZIV 

za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za ožujak/mart, 2020. godinu 

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljavanje djelatnosti na području Zeničkodobojskog kantona, koja ispunjavaju uvjete definirane članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/16), a kojima je naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH zabranjen rad od ožujak/marta, 2020. godine, da podnesu Zahtjev za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za ožujak/mart mjesec, 2020. godine definirane Općim kolektivnim ugovorom (50% od 406,00 KM).

 2. Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje: 

• dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku, 

• nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 31.03.2020. godine, • registrirani su u Zeničko-dobojskom kantonu (sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu za uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskom kantonu i poslovne jedinice drugih subjekata za uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Zeničkodobojskog kantona),

 • sa šifrom djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta - pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010) i uvjetima koji su pobrojani na listi u prilogu javnog poziva (Obrazac 3). Subvencioniranje 50% najniže neto plaće za ožujak/mart mjesec, 2020. godine odnosi se na: 

• uposlenike u radnom odnosu u pravnim licima sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona, 

• vlasnike i uposlenike u radnom odnosu koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima na području Zeničko-dobojskog kantona. 

Raskidom ugovora o radu neće se smatrati: 

• ako je uposlenik podnio zahtjev za raskid radnog odnosa, 

• ako je uposleniku istekao ugovor o radu zbog isteka vremena na koji je zaključen, 

• ako su se ispunili uslovi za odlazak u penziju. 

• U gore navedenim situacijama uz zahtjev obavezno je dostaviti sljedeće priloge: 

• običnu kopiju zahtjeva uposlenika za raskid radnog odnosa, i/ili 

• običnu kopiju ugovora o radu na određeno vrijeme i kopija odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa, i/ili 

• obična kopija odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska uposlenika u penziju.

 3. Uz Zahtjev (Obrazac 1) za odobravanje financijskih sredstava pravna lica dužna su dostaviti sljedeće priloge: 

• Izjava kojom potvrđuje:

 a) da je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini zaključno sa 29.02.2020. godine,

 b) da su dostavljene kopije vjerne orginalu (obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se kao orginal ovjeren od strane općinskog organa ili notara – Obrazac 2).; 

• Obična kopija Obrazac 2001 (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj) 

• Obična kopija izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata za ožujak/mart mjesec 2020.godine pojedinačne neto plaće za uposlenika, uplatnica ovjerena od banke o uplati neto plaće za uposlenika ili u slučaju zbirne uplaće plaća kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos zbirne uplaće plaća uz spisak uposlenika sa pregledom isplata pojedinačnih neto plaća ovjeren od pravnog lica (isključivo za uposlenike sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona), 

• Obična kopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta - pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti. 

• Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal), 

4. Uz Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava, fizičko lice dužno je dostaviti sljedeće priloge: 

• Izjava kojom potvrđuje: 

a) da je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini zaključno sa 29.02.2020. godine, 

b) da su dostavljene kopije vjerne orginalu (obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se kao orginal ovjeren od strane općinskog organa ili notara – Obrazac 2).; 

• Obična kopija Obrasca 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u FBiH) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj), 

• Obične kopije uplatnica o isplati doprinosa za ožujak/mart mjesec 2020. godine fizičkog lica (vlasnika) i kopiju izvoda iz banke na kojem je vidljiva isplata doprinosa, 

• Obična kopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta- fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti, 

• Ukoliko fizičko lice (vlasnik) ima i prijavljene radnike dostavlja i: -Obična kopija Obrazac 2001 (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj),

 -Običnu kopiju izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata pojedinačne neto plaće za ožujak/mart mjesec 2020. godine za uposlenika, uplatnica ovjerena od banke o uplati neto plaće za uposlenika ili u slučaju zbirne uplaće plaća kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos zbirne uplaće plaća uz spisak uposlenika sa pregledom isplata pojedinačnih neto plaća ovjeren od fizičkog lica (isključivo za uposlenike sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona), 

• Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal). 

5. Ministarstvo za privredu zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnosioca zahtjeva. 

6. Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i mišljenje dat će Komisija Ministarstva za privredu. Komisija će razmotriti Zahtjeve potencijalnih korisnika, te cijeniti ispunjavanje uslova i kriterija za odobrenje financijskih sredstava. Izvještaj Komisije se dostavlja ministru Ministarstva za privredu. 

7. Na osnovu izvještaja Komisije, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Kantona donošenje odluka o odobravanju financijskih sredstava. Vlada donosi odluke shodno rapoloživim sredstvima. 

8. Na osnovu odluka o odobravanju financijskih sredstava, Ministarstvo za privredu podnosi naloge za isplatu sredstava Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona. 

9. Iz razloga povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID-19 ovjeren i potpisan zahtjev dostavlja se Ministarstvu za privredu isključivo putem pošte na adresu: 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za privredu KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANJE DIJELA NAJNIŽE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK/MART, 2020.GODINE Kučukovići br. 2 72 00 Zenica 10. 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 30.04.2020.godine. 

Ministarstvo za privredu zadržava pravo produženja roka za dostavljanje zahtjeva. Ministarstvo za privredu će sa podacima iz zaprimljene dokumentacije postupati u skladu sa propisima iz zaštite ličnih podataka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Published in Politika

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 890

Jučer 4942

Ovaj Tjedan 23749

Ovaj Mjesec 148045

Ukupno 9602489

Currently are 288 guests and no members online