Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika

02 Srp 2018
1160 times

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsko-invalidsku zaštitu općine Vareš objavljuje Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika – djeci branitelja za školsku 2018./2019. godinu.

Predmet Natječaja:

Obavještavaju se pripadnici breniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište na području općine Vareš u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Vareš, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju onsovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branitelja za školsku 2018./2019. godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

1.    Za kupovinu obveznih udžbenika u osnovnim školama .... 100,00 KM
2.    Za kupovinu obveznih udžbenika u srednjim školama ...... 150,00 KM

Pravu sudjelovanja na Natječaju imaju:

-    Djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
-    Djeca umrlih ratnih vojnih invalida
-    Djeca umrlih demobiliziranih branitelja – sudionika rata
-    Djeca ratnih vojnih invalida – sudionika rata
-    Djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe.

Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1.    Koji obnavljaju istu godinu školovanja
2.    Čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost, registrirano kao gospodarsko društvo
3.    Čija primanja po članu obiteljskog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM

Kriterij za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem kandidata uz primjenu sljedećih kriterija:
•    Ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini
•    Socijalno-ekonomska situacija
•    Sudjelovanje u Oružanim snagama

Prednost kod dodjele novčane pomoći bez bodovanja imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja.
Kriterij za izbor i bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. Do 19. Uredbe i istaknuti su na oglasnoj ploči Općine/Grada i Ministarstva za braniteljska pitanja, kao i na web stranici Zeničko –dobojskog kantona www.zdk.ba.

Zainteresirani kandidati uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

-    Ovjerenu kopiju đačke knjižice, odnosno svjedožbe iz prethodne godine
-    Ovjerenu kućnu listu
-    Uvjerenje o prihodima članova domaćinstva
-    Ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalnih djelatnosti-obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/godišnju prijavu dohodka) za prethodnu kalendarsku godinu
-    Ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva
-    Ovjerenu kopiju osobne iskaznice roditelja-staratelja
-    Potvrdu o statusu pripadnika braniteljske populacije iz člana 3. Uredbe, koji se dokazuje rješenjem/uvjerenjem nadležnog organa izdatim u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99) – dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branitelj /sa razdobljem sudjelovanja u sastavu Oružanih snaga/, član obitelji umrlog ratnog vojnog invalida; član uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja:

Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/staratelj u razdoblju od 02.07.2018. godine (ponedjeljak) do 23.07.2018. godine (ponedjeljak), kada je i posljednji dan podnošenja zahtjeva na Protokolu Općine Vareš, a putem nadležne Službe za braniteljsko invalidsku zaštitu općine Vareš.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće bit uzete u razmatranje.

Last modified on Srijeda, 04 Srpanj 2018 12:22
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 4359

Jučer 6051

Ovaj Tjedan 22276

Ovaj Mjesec 146572

Ukupno 9601016

Currently are 347 guests and no members online