Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni poziv ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

03 Pro 2018
723 times

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave

("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/15.), Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa
I „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“,
II „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i
III „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“,
Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

I
Raspisuje se javni poziv za predlaganje:
- projekata iz oblasti kulture,
- omladinskih projekata i
- projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika
koji će se sufinancirati iz proraččuna Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini.

 II
Organizacije i ustanove mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju sljedeći uvjet:
a) da su registrirane u skladu sa Zakonom.

 III
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu:
1. Projekti iz oblasti kulture – pravo sudjelovanja imaju organizacije i ustanove koje se bave kulturnom djelatnošću. Prednost će imati projekti međunarodnog, državnog i kantonalnog značaja.
2. Omladinski projekti – pravo sudjelovanja imaju omladinske organizacije i ustanove koje realiziraju omladinske projekte. Prednost će imati projekti međunarodnog, državnog i kantonalnog značaja.
3. Projekti zaštite kulturno-historijskih spomenika – pravo sudjelovanja imaju ustanove i organizacije koje su registrirane za zaštitu i afirmaciju kulturne baštine, arheološka istraživanja, čuvanje, istraživanje i izlaganje muzejskog materijala. Prednost će imati projekti koji dovode spomenike kulture u kontekst turističke ponude. Uvažit će se samo oni projekti koji imaju preporuku ili saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine, osim projekata ustanova koje su registrirane za muzejsku djelatnost. Spomenici koji su proglašeni nacionalnim spomenicima od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, moraju imati odobrenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Projekti moraju sadržavati naziv, kratki opis, ciljnu grupu, proračun, očekivane efekte, način valorizacije rezultata. Projekat mora biti potpisan od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije/ustanove.
Uz projekte je obavezno dostaviti:
- kopiju rješenja o registraciji,
- izvod/izvadak iz Registra Ministarstva za pravosuđe i upravu (ne stariji od 3 mjeseca),
- kopiju rješenja o poreznoj registraciji -ID broj porezne uprave,
- potvrdu banke o broju žiro računa i da je isti aktivan (ne stariju od 30 dana) i
- posljednji zvaničnu bilancu stanja i bilancu uspjeha.

IV
Jedan aplikant može predložiti jedan projekat/program pojedinačno za sve transfere, čiji pojedinačni iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM, osim projekata zaštite kulturno-povijesnih spomenika.

V
Financijski se neće podržati:
1. projekti kojima je potrebna financijska pomoć više od 3.000,00 KM, osim projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika,
2. projekti koji podrazumijevaju promociju aktivnosti političkih stranaka,
3. projekti koji su već ostvarili financiranje iz proračuna Zeničko-dobojskog kantona,
4. projekti izgradnje, kupovine opreme i slično,
5. projekti aplikanata koji nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz proračuna Kantona u 2018. godini,
6. projekti koji ne ispunjavaju uvjete iz točke II i III ovog poziva.

VI
Organizacija/ustanova koja je iz proračuna Kantona primala sredstva za projekte u 2018. godini obavezna je dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava na obrascu koji je dostupan na web stranici Zeničko-dobojskog kantona/Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport: www.zdk.ba. Subjekti koji nisu primili sredstva u 2018. godini, tu činjenicu navode u izvješće. Izvješće mora biti ovjeren pečatom organizacije/ustanove i potpisan od strane odgovorne osobe.
Ukoliko je organizacija/ustanova primala sredstva za više projekata, obavezna je dostaviti pojedinačna izvješća za svaki projekat na utvrđenom obrascu.

VII
Pored kriterija i uvjeta iz točke II, III i IV ovog poziva, aplikanti su obavezni ispuniti prijavni obrazac za sufinanciranje projekata u 2019. godini, koji je dostupan na web stranici Zeničko-dobojskog kantona/Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport: www.zdk.ba i u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, ulica Zmaja od Bosne bb, Zenica.

VIII
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavu prijava je 27.12.2018. godine. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ul. Kučukovići broj 2, 72000 Zenica.


NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

 U prilogu su potrebni dokumenti, a više ingormacija ovdje.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 57

Jučer 108

Ovaj Tjedan 845

Ovaj Mjesec 3404

Ukupno 6552507

Currently are 91 guests and no members online