Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika

02 Srp 2019
1012 times

Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsko -invalidsku zaštitu, dana 01 .07.2019.godine objavljuje

NATJEČAJ - za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika— djeci branitelja za školsku 2019./2020.godinu

I.    Predmet natječaja
Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja koji imaju prebivalište na području općine Vareš u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Vareš, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola — djeci branitelja za školsku 2019./2020.godinu.
Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
I)za kupovinu obveznih udžbenika u osnovnim školama 100,00 KM
II) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama 150,00 KM

II.    Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;   djeca umrlih ratnih vojnih invalida;   djeca umrlih demobiliziranih branitelja — sudionika rata;    djeca ratnih vojnih invalida — sudionika rata;   djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
I)    koji obnavljaju istu godinu školovanja;
II)    čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku li drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
III)    čija primanja po članu obiteljskog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:
Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;  socijalno-ekonomska situacija;   sudjelovanje u Oružanim snagama;
Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V.    Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:   ovjerena kopija osobne iskaznice roditelja-staratelja;   ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedožbe iz prethodne školske godine;   ovjerena kućna lista;   uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općinama Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;   uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
     ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;   ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
     potvrda o statusu pripadnika braniteljske populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o razdoblju sudjelovanja u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH” broj 2/98. i 48/99).

VI.    Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 01.07. do 22.07.2019. godine u Službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu općine Vareš .
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2416

Jučer 5782

Ovaj Tjedan 16297

Ovaj Mjesec 16297

Ukupno 7108721

Currently are 211 guests and no members online