Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni natječaj za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih

07 Lis 2019
825 times

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Vareš“ u Varešu,

Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK“ broj 3/18), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj: 10-38-96-102-01/18. Od 03.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog natječaja za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2019/20. godini broj:
01-877/19 od 30.09.2019. godine, OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. godinu

1. OPĆI I POSEBNI UVJETI:
a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;
b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati osoba starija od 15 godina koje nije završila osnovno obrazovanje, odnosno osoba koja je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;
c) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uvjete za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:
OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE
RAZRED BROJ POLAZNIKA
Od prvog (I) do petog (V) razreda 20 (dvadeset)
Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda 40 (četrdeset)
3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:
Izvođenje programa za stjecanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje
Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,
Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.
Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konzultativnom nastavom i na drugi primjeren način.
4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA
1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda)
2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda)
5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU
Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog natječaja, u proračunu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Prijava za upis koja se preuzima kod tajnika škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
4. CIPS (original)
5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje;
6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdate od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija)
7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod točkom 1.2.3. i 4

7. OSTALE NAPOMENE:
Javni natječaj za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 15.10.2019. godine.
Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.
Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).
Prijavni obrazac se može preuzeti u uredu tajnika škole.
Prijava na natječaj sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u predviđenom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U VAREŠU
ULICA PUT MIRA 37.
71 330 VAREŠ
- sa naznakom:
Prijava na javni natječaj za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/2020.godinu.
Za sve ostalo što nije regulirano ovim natječajem primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih pod zakonskih akata koji reguliraju obrazovanje odraslih na području ZDK.
Sve potrebne informacije u vezi natječajne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 229.

Direktor škole:
MURIS PARIĆ

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3353

Jučer 4213

Ovaj Tjedan 29068

Ovaj Mjesec 186324

Ukupno 7083787

Currently are 170 guests and no members online