Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Deratizacija u općini Vareš - jesenja faza

17 Lis 2019
1025 times

Na osnovu člana 13. Stav 1. alineja 9. i člana 119. Stav 2. alineja 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

("Sl.novine FBIH" broj 46/10), člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BIH ("Sl.novine FBIH" broj 29/05 a u vezi sa članom 13. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona", broj 13/08), i naredbe o provođenju  obavezne preventivne sistematske deratizacije Ministarstva Zeničko-dobojskog kantona broj: 11-37-15102/19 od 10.10.2019. godine  općinski načelnik d o n o s i

                                                            N A R E D B U
o provođenju obvezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Vareš – jesenja faza 2019. godine

                                                            I

    Obvezna preventivna sistematska deratizacija (jesenja faza)  na području općine Vareš provest će se u periodu od 21.10. do 22.10.2019. godine.

                                                           II

    Deratizaciju će organizirati i sprovesti Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona uz stručni nadzor higijensko-epidemiološke službe doma zdravlja.
    Deratizaciju izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge generacije visokog učinka.

                                                           III

    Obveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

1.    javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradska naselja),
2.    obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,
3.    centralne deponije,
4.    nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada - smetlišta,
5.    vaspitno-obrazovni objekti ( škole, vrtić) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,
6.    kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i progranih osoba,
7.    objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim javnim površinama,
8.    objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama
9.    kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama
10.    gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim površinama,
11.    individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja,
12.    vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
13.    objekti za javno vodosnadbijevanje i kanalizacijska mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
14.    objekti i površine svih fizičkih, pravnih i ostalih osoba koje obavljaju poslovnu djelatnost,
15.    objekti i sredstva javnog prometa,
16.    objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
17.    objekti za pružanje usluga javne higijene,
18.    zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),
19.    šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

        Troškovi deratizacije pod rednim brojem  1., 4., 8., 10. i 11.  snose   općine iz svojih proračuna, kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti  točke pod rednim brojem 2., 5., 6., 7., 9., i 12. a troškove pod rednim brojem 13.,14., 15., 16., 17., 18., i 19 snose subjekti koji njima upravljaju.

                                                           IV

        Subjekti koji podliježu provođenju obvezne preventivne sistematske deratizacije dužni su osigurati nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionirani prema važećim propisima.
                                                           V

        Kontrolu izvođenja obvezne preventivne sistematske deratizacije  na području općine Vareš će provoditi ovlašteni inžinjer Edita Islamović.

                                                           VI

        Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči općine Vareš i putem sredstava informiranja.

Općinski načelnik

Zdravko Marošević

Last modified on Četvrtak, 17 Listopad 2019 12:53
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1959

Jučer 5425

Ovaj Tjedan 13280

Ovaj Mjesec 173510

Ukupno 9627954

Currently are 420 guests and no members online