Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Natječaj za stipendije otvoren do 26.02.2020. godine

12 Velj 2020
512 times

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem

na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu

I pravo sudjelovanja na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a)    da su državljani Bosne  i Hercegovine;
b)    da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona:
c)    da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzíra na način financíranja studija (redovni koje financira osnivač  visokoškolske ustanove i redovni samofinancirajući);
d)    da su upisali ljetni semestar akademske 20l9/2020. godine;
e)    da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

Pravo sudjelovanja na konkursu nemaju:
a)    studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
b)    studenti koji primaju stipendiju od  drugog stipenditora;
c)    studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi na prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora:
d)    studenti koji obnavljaju godinu studija;
e)    studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom
fakultetu:
f)    studenti u statusu apsolventa;
g)    studenti koji su u akademskoj 2018/2019. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2019/2020. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
-    prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
-    uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog
studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
-    za studente prve godine prvog  ciklusa studija svjedodžbe l - IV razreda srednje škole;
-    za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
-    za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2019/2020. godini;
-    za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2019/2020. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi. ukoliko postoji izvedena prosječna  ocjena);
- izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);
 
-    dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2019. godinu; za penzionere/umirovljenike kopija posljednjeg čeka od penzije/mirovine; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Složbe za zapoš1¡avanje kopija zdravstvene knjižice: za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih. bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta);
NAPOMENA: Kandidati čija ukupnu mjesečna primanja obitelji po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog stanja, nemaju obvezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumentacija potpuna.
-    dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba rodite ja i studenti s invaliditetom);
-    dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog
romskog udruženja);
-    rodni list;
-    potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke
sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
-ovjerenu izjavu:
a)    izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
b)    izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
c)    izjava  kandidata  o  pristanku  korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu konkursa.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.
Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeuičko-dobojskog kantona: www.zdk.ba
Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netočne podatke neće biti uvršteni na konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport.
Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici.
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene
kopije.
Prijavom na konkurs aplikanti-kandidati se slažu da se njihovi osobni podaci mogu koristi isključivo za potrebe konkursa.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 26.02.2020.).
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje. znanost, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.


Minìstarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
Kučukovići 2, 72 000 Zeoica

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2782

Jučer 4213

Ovaj Tjedan 28497

Ovaj Mjesec 185753

Ukupno 7083216

Currently are 139 guests and no members online