Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni natječaj za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih

15 Lis 2018
1024 times

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih

u JU OŠ „Vareš“ u Varešu, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK“  broj 5/4), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj:  10-38-96-102- 01/18. Od 03.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2018/19. godini broj: 01-983/18 od 15.10.2018. godine, OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje:

            JAVNI NATJEČAJ

za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/19. godinu

1. OPĆI I POSEBNI UVJETI

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;

c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.


2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

    RAZRED                   BROJ POLAZNIKA

    Od prvog (I) do petog (V) razreda               20 (dvadeset)
    Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda      40 (četrdeset)

3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje:
Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,
Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.
Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda)
2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda)

5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
4. CIPS (original)
5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje;
6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija)
7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkom 1.2.3. i 4

7.  OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 26.10.2018. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.
Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenjeu rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izizetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).
Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu:

         OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU
         ULICA PUT MIRA 37.
         71 330 VAREŠ
   
    - sa naznakom:

    Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/2019.godinu.

    Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.
    Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 229.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 7537

Jučer 13193

Ovaj Tjedan 20730

Ovaj Mjesec 235551

Ukupno 7953337

Currently are 242 guests and no members online