Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

JAVNI OGLAS za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

20 Svi 2024
121 times

Na osnovu člana 2.13 točka 3. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH”. br, 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 1 1/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24),

a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-020-577-1/24 od 03.()5.2024.godine, izborna komisija osnovne izborne jedinice Vareš raspisuje

JAVNI OGLAS za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

II. Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:
1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba (član 2.3.1zbornog zakona BiH)
    1.    koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
    2.    koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog  odbora);
    3.    koje je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
    4.    koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima;
    5.    kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:
-    da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,
-    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,
-    da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH.

III. Potrebna dokumentacija:
l. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.    Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet-stranicî općine/grada i sredstvima javnog informiranja (lokalni radio, tiskani mediji)

V.    Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi izborna komisija osnovne izborne jedinice.

VI. Ostale informacije
Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu izborne komisije osnovne izborne jedinice ili na internet- stranici općine/grada.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj kuverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:
Adresa:  Izborna komisija osnovne izborne jedinice Vareš
               Ul. Zvijezda 34, OIK Vareš
„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika - ne otvarati”.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Last modified on Ponedjeljak, 20 Svi 2024 11:49
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 4699

Jučer 6484

Ovaj Tjedan 18093

Ovaj Mjesec 105927

Ukupno 14358723

Currently are 158 guests and no members online