Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

U 2021. godini rođene su 32 bebe, vjenčana su 34 bračna para, a umrle su 183 osobe u Varešu

10 Sij 2022
2624 times

Prema evidenciji iz Matičnog ureda Vareš, u 2021. godini rođene su 32 bebe, vjenčana su 34 bračna para, a umrla su 183 naša sugrađanina.

Najviše umrlih bilo je u trećem mjesecu 2021. godine i to 35. Najviše rođenih beba bilo je u osmom mjesecu (5), a najviše vjenčanih parova bilo je također u osmom mjesecu. 

Prema statističkim podacima rođeno je 13 dječaka i 19 djevojčica. Umrlo je 89 muških i 94 ženske osobe od kojih je najstarija bila 1923. godište, a najmlađa 2021. godište.

U nastavku pogledajte podatke prema mjesecima koje smo prikupili iz Matičnog ureda (www.vares.info)

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec siječanj/januar 2021.)    

ROĐENI:  Muminović Ajla (Admira i Melise), Redžić Aldin (Eldina i Aide), Koprdža Ajša (Rifeta i Esmeralde).  

VJENČANI:  Ajanović Haris i Velić Đenana, Rožajac Adis i Suljić Fata, Berbić Nail i Kamenjaš Šefika.  

UMRLI:  Božić Josip (1937.), Žutić Salih (1934.), Anđić rođ. Filipović Lucija (1933.), Varešković rođ. Mutić Borka (1935.), Mušanović rođ. Tabak Emina (1952.), Vukelić Đuro (1930.), Jelović Vesna (1954.), Kruezi Fadil (1961.), Likić Miroslav (1945.), Bitići rođ. Aziri Mihrije (1941.), Kovačević rođ. Spahić Almasa (1940.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec veljača/februar 2021.)    

ROĐENI:  Jaćimovska Nevena (Nikole i Vere).  

UMRLI:  Brđanović Marijan (1931.), Martinović Ivo (1950.), Kamenjaš rođ. Muhić Čamila (1938.), Čizmo Avdija (1939.), Novaković rođ. Bajtela Božana (1941.), Islamović rođ. Čizmić Vehiba (1966.), Imamagić rođ. Hrenovica Suada (1949.), Bubić rođ. Rozić Dragica (1946.), Mahmutović Osman (1937.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec ožujak/mart 2021.)    

ROĐENI:  Karamustafić Nejla (Eldara i Esmeralde), Klarić Davor (Zdravka i Jelice).  

VJENČANI:  Kolaković Mihovil i Dautović Vlatka, Lecaj Naser i Karavidaj Dašurije.  

UMRLI:  Subašić Izudin (1960.), Bartolović Ivo (1959.), Dodik rođ. Franjković Katarina-Marija (1940.), Dodik Blaženko (1965.), Tokmačić Tomislav (1935.), Brđanović rođ. Dodik Antonija (1945.), Jarmanović Stjepan (1958.), Kokor rođ. Dužnović Barbara (1938.), Berbić Ramiz (1956.), Svinciski rođ. Grabovac Danica (1935.), Mrljić rođ. Lovrić Jelka (1947.), Fatić Alija (1961.), Čajić rođ. Alić Fahrija (1933.), Antunović Ilija (1939.), Babić rođ. Ružić Bernardica (1935.), Šimić rođ. Kvesić Drina (1937.), Kolaković Matija (1942.), Kozlić Ismet (1957.), Jurkić Amalija (1949.), Fazlić-Schmidt rođ. Fazlić Senaid (1962.), Svinciski Jaroslav (1938.), Kolaković rođ. Miočević Marta (1946.), Poljaković Jozo (1949.), Kusanović rođ. Dodik Anđa (1934.), Musa rođ. Sjerotanović Azema (1956.), Operta rođ. Karavdić Zilka (1935.), Mehmedović Ismet (1950.), Brkić Vejsil (1940.), Kevrić Avdo (1962.), Džindo rođ. Imamagić Ema (1961.), Šimić rođ. Kristić Ljiljana (1954.), Jurkić Frano (1943.), Mehmedović rođ. Ahmedović Fahra (1957.), Miletović rođ. Piljić-Pavlić Dragica (1931.), Grgić rođ. Petrović Katarina (1930.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec travanj/april 2021.)    

ROĐENI:  Salketić Esma (Mirela i Edine), Kremić Una Aya (Kemala i Alme), Memić Imran (Saliha i Minele).  

VJENČANI:  Jezerak Nihad i Martić Marijana.  

UMRLI:  Hodžić Halid (1963.), Poljaković Blaženko (1951.), Petković rođ. Pogarčić Marica (1923.), Strmšek rođ. Hajek Adela (1940.), Kostić rođ. Nikolić Mara (1939.), Beganović Džemil (1950.), Beganović rođ. Mušić Fadila (1952.), Muftić Mehmed (1949.), Hodžić rođ. Bisić Samira (1969.), Ibrišimović Tufik (1951.), Memedoski rođ. Macanović Bejzo (1929.), Anđić Boro (1958.), Rožajac rođ. Balta Nevzeta (1957.), Suljuzović Ranko (1944.), Čović Tomislav (1948.), Zubača rođ. Hajrić Sahudina (1966.), Grabovac Gabrijel (1947.), Klarić rođ. Ružić Nada (1947.), Mijatović Melhior (1933.), Bisić Tajib (1962.), Matić Stjepan (1934.), Karamustafić rođ. Mlivić Fata (1951.), Malbašić Zdravko (1950.), Kamenjaš Rasim (1948.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec svibanj/maj 2021.)    

ROĐENI:  Fatić Amila (Asmira i Jasmine), Hasanica Ali (Nezira i Svjetlane), Filipović Sanel (Slaviše i Belmine), Mustafić Erdogan (Edise).  

VJENČANI:  Hercegovac Edin i Bulbulušić Amra, Divković Zoran i Semunović Maja, Vuković Branislav i Bešić Mirsada, Veljančić Goran i Šišić Belmina.  

UMRLI:  Matić rođ. Pranić Kata (1939.), Zubača Osman (1925.), Turki Fadila (1951.), Pijadžer rođ. Pajić Zemina (1940.), Jusić rođ. Bjelić Ćerima (1976.), Bogeljić Zdenko (1968.), Terzić Ivo (1936.), Pavić rođ. Anđić Janja (1936.), Kolanović Stjepan (1944.), Gavran rođ. Krajinović Jelena (1939.), Ganić rođ. Selimović Zahida (1932.), Ivić Viktor (1945.), Malbašić Alfonzo (1943.), Jakara Srećko (1936.), Rožajac rođ. Hasanspahić Suada (1963.), Suljić rođ. Islamović Hasnija (1939.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec lipanj/juni 2021.)    

ROĐENI:  Tirić Nedžla (Mirze i Jasmine), Zubača Rejan (Amira i Belme).  

VJENČANI:  Hercegovac Nail i Fazlić Amanda.  

UMRLI:  Kamenjaš rođ. Trakić Šaha (1973.), Hrvat Vanesa (2021.), Vodopija rođ. Gavrić Antonija (1932.), Pogarčić rođ. Šarčević Božana (1935.), Kulo rođ. Arnautović Zejna (1941.), Bajramović rođ. Rožajac Šifija (1931.), Čardašić rođ. Čingel Dragica (1937.), Pašalić Josip (1950.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec srpanj/juli 2021.)    

ROĐENI:  Žutić Sara (Đenana i Melise).  

VJENČANI:  Bitići Mirel i Kržalić Elmira, Stovrag Alen i Munjić Mervana, Fišek Emrah i Lopo Ilhana, Rizvanović Malik i Suljić Irmela, Hrvat Darum i Trebo Neira.  

UMRLI:  Grabovac Mira (1929.), Brkić rođ. Bisić Fiza (1950.), Imamagić rođ. Operta Fata (1945.), Žutić Hajrudin (1964.), Beganović Amar (2016.), Kamenjaš rođ. Čekrlija Mejra (1937.), Gondžo rođ. Muminović Fadila (1970.), Prskalo rođ. Pejčinović Katarina (1955.), Šahić rođ. Šehidić Emina (1953.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec kolovoz/august 2021.)    

ROĐENI:  Kevrić Ilma (Rejsudina i Arnele), Likić Tarik (Malika i Đane), Berbić Dalila (Fehima i Azre), Fišek Ammar (Emraha i Ilhane), Džafo Nadža (Anela i Maide).  

VJENČANI:  Hodžić Dino i Fatić Nermina, Lulić Adis i Jusić Zamira, Jozić Dragan i Babić Bibijana, Likić Mirsad i Džindo Alma, Likić Abid i Zahirović Sabina, Zubača Edib i Hrvat Nedžma, Lulić Haris i Jazović Selma.  

UMRLI:  Gogić Francika-Serafina (1941.), Zubača rođ. Ahmedović Šifija (1943.), Halkić Mehmed (1938.), Avdagić rođ. Hubjer Advija (1941.), Skula Salih (1956.), Matić Marijan (1933.), Mijatović rođ. Lukić Dušanka (1939.), Kokorović rođ. Štokom Dragica (1942.), Kamenjaš Jakub (1953.), Brkić Šaha (1950.), Skrobanović rođ. Salamović Nura (1967.), Milanović rođ. Kalafatić Olga (1945.), Matičević Justina (1947.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec rujan/septembar 2021.)    

ROĐENI:  Ajanović Džena (Dženana i Amile), Jozeljić Dunja (Darija i Jasmine).  

VJENČANI:  Lekić Borislav i Malbašić Nada, Ajanović Kenan i Hadžihalilović Lejla, Keškić Petar i Budimir Mirjana.  

UMRLI:  Ključanin Ibrahim (1938.), Andrijević Vinko (1935.), Hršumović rođ. Kopić Safija (1936.), Hrvat rođ. Medić Senija (1946.), Djaković Anto (1933.), Franjić rođ. Pavić Lucija (1940.), Grgić Ivan (1968.), Džafo Rasim (1944.), Matić rođ. Franjković Ljubica (1941.), Kamenjaš Salem (1953.), Ahmedagić Muhamed (1947.), Hajdo Adil (1952.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec listopad/oktobar 2021.)    

ROĐENI:  Osmanović Mevludin (Edina i Muhibe), Ahmedović Edvin (Eldina i Emine), Karamustafić Hatidža (Sinana i Elme), Arnautović Ernad (Mahira i Sanele).  

VJENČANI:  Bajramović Jasmin i Čiva Eldina, Muftić Mustafa i Bešlija Muvedeta.  

UMRLI:  Suljić rođ. Alihodžić Dišija (1940.), Hrvat Mahmut (1928.), Mirčić Tihomil (1939.), Ahmiš rođ. Alikadić Senija (1928.), Semić rođ. Mušija Sifa (1931.), Suljić rođ. Jusić Refija (1941.), Žutić Mehmed (1935.), Ahmedović Mujo (1937.), Koroušić rođ. Filipović Anica (1951.), Lukić rođ. Adašević Bazilija (1940.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec studeni/novembar 2021.)    

ROĐENI:  Osmanović Alina (Ermina i Emine).  

VJENČANI:  Rožajac Enis i Ramić Nejla, Duraković Adin i Hušić Ajna, Filipović Slaviša i Musa Belmina. 

 UMRLI:  Matić Vladimir (1940.), Riđić Marija (1963.), Kolaković rođ. Dodik Marta (1944.), Hršumović Ahmo (1948.), Hercegovac Tajib (1962.), Balta rođ. Ahmedović Latifa (1932.), Josipović rođ. Malbašić Brigita (1945.), Lekić Željko (1944.), Mitrović rođ. Andrić-Medenčić Ana (1940.).

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ  (za mjesec prosinac/decembar 2021.)    

ROĐENI:  Kevrić Hana (Adila i Kristine), Delić Nejla (Sanela i Zerine), Veljančić Danin (Gorana i Belmine), Terzić Klara (Damira i Stele).  

VJENČANI:  Beganović Amir i Suljić Merisa, Riđić Marko i Šimičević Maja, Jelić Josip i Nujić Nikolina.  

UMRLI:  Žutić Hamid (1936.), Hajdo rođ. Salibašić Taiba (1956.), Rašević Jovan (1942.), Šimić Luka (2020.), Botić rođ. Bulbulušić Zekija (1951.), Miočević Stanko (1957.), Durut rođ. Geko Emina (1928.), Filipović rođ. Heto Amela (1963.), Zekić Radoslav (1942.), Pajt rođ. Brkić Zada (1954.), Sarajlić Hamid (1941.), Likić Jakub (1963.), Jarmanović rođ. Matić Katarina (1947.), Suljić Ifet (1961.), Zlović rođ. Kohut Ana (1940.), Bagarić Marko (1929.), Dodik Jerko (1963.), Mušanović Vehbija (1960.), Terzić Franjo (1938.), Kajušić-Pavić Franjo (1937.), Petrović Momir (1954.), Nikolić rođ. Čolić Matilda (1938.), Dodik Jeronim (1946.), Šijak Mirsad (1959.), Bureković Amela (1969.), Rožajac Sedin (1967.), Dodik rođ. Kalfić-Franjkić Marija (1932.).

 

Last modified on Petak, 28 Siječanj 2022 12:47
Rate this item
(4 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 564

Jučer 4222

Ovaj Tjedan 4786

Ovaj Mjesec 13265

Ukupno 11426286

Currently are one guest and no members online