Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

21 Lip 2023
928 times

Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš dostavljen nam je Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika,

koji prenosimo u cijelosti.

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu Uredba) i točke 8. Instrukcije za provođenje natječajne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branitelja u školskoj 2023./2024.godini broj: 13/03-2-3-37-9622/23. od 14.06.2023.godine, Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, dana 21.06.2023. godine objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

– djeci branitelja za školsku 2023./2024. godinu

I. Predmet natječaja

Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište ili
boravište na području općine Vareš u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana
podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti
braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Vareš, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji
ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa
za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane
pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci
branitelja za školsku 2023./2024. godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama.......................100,00 KM
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.........................150,00 KM

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

- djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
- djeca umrlih demobiliziranih branitelja – sudionika rata (umrli DB koji je u Oružanim snagama proveo najmanje jednu godinu neprekidno u razdoblju od 20.06.1992. godine do 23.12.1995 godine);
- djeca ratnih vojnih invalida – sudionika rata;
- djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci, ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe,  ili šest mjeseci po punoljetstvu.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;
2) čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost, registriranog kao gospodarsko društvo;
3) čija primanja po članu obiteljskog domaćinstva prelaze iznos od 400,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

- ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;
- socijalno-ekonomska situacija;
- sudjelovanje u Oružanim snagama;

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja, koji ispunjavaju uvjete iz točke III ovog Natječaja. Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17., 18. i 19. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba .

V. Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

- ovjerena preslika đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne školske godine;
- ovjerena kućna lista;
- uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
- ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
- ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
- uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);
- potvrda o statusu pripadnika braniteljske populacije koji se dokazuje, rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o razdoblju sudjelovanja u Oružanim snagama, izdanog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98, 48/99 i 61/22).

VI. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika s drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 21.06. do 11.07. 2023. godine (zadnji dan zaprimanja zahtjeva) u Službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu općine Vareš .

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3147

Jučer 5357

Ovaj Tjedan 28777

Ovaj Mjesec 108549

Ukupno 13538513

Currently are 354 guests and no members online