Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima - braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2023/2024. godinu

31 Lis 2023
788 times

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14, 1/18 i 15/21) Ministarstvo

za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija  studentima - braniteljima i članovima njihovih  obitelji za studijsku 2023/2024. godinu

Na natječaj mogu aplicirati svi redovni i samofinancirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja u BiH i izvan granica BiH iz jednog obiteljskog domaćinstva koji ispunjavaju uvjete natječaja.
Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

I.    Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
a)    dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b)    ratni vojni invalidi;
c)    demobilizirani branitelji koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili šest mjeseci po punoljetstvu;
d)    članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
e)    članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f)    djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g)    djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h)    djeca demobiliziranih branitelja koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
a)    djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja, kojim je prestalo pravo na obiteljsku   invalidninu – do navršene 35. godine života;
b)    djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na obiteljsku invalidninu - do navršene 30.godine života; 
c)    djeca umrlih demobiliziranih branitelja koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

III.  Pravo sudjelovanja na natječaju osoba iz točke I i II imaju pod uvjetom:
a)    da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b)    da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c)    oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost, registriranog kao gospodarsko društvo;
d)    čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 769,60 KM (80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
e)    da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.
    Odredba točke d) ne odnosi se na kandidate – članove obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
    Odredba točke e) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili šest mjeseci po punoljetstvu.

IV.  Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
a)    koji imaju status apsolventa;
b)    koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
c)    koji su na izvanrednom studiju;
d)    koji primaju kredit ili stipendiju drugog davatelja;
e)    koji su studenti II ciklusa studija u radnom odnosu;
f)    koji su upisali studijsku godinu po osnovu bezuvjetnog upisa, odnosno po osnovu člana 124. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju ZDK („Službene novine ZDK“ br. 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 05/18, 4/19 i 19/20)

V. Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom slijedećih kriterija:
a)    ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b)    socijalno-ekonomska situacija;
c)    ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branitelja i članova njihovih obitelji, objavljenih na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VI. Izbor kandidata bez bodovanja:
a)     kandidati iz stava I. točka a) do točke e) i stava II.;
b)    djeca ratnih vojnih invalida s procentom invaliditeta 70% i više;
c)    kandidati s procentom invaliditeta 70% i više.

VII.  Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze :
a)    dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji;
b)    uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);
c)    potvrdu o redovnom studiju;
d)    dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj studijskoj godini s ovjerenom preslikom stranice indeksa koja sadrži podatke o ovjeri posljednjeg semestra);
e)    dokaz o nezaposlenosti studenta II ciklusa (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika-studenta, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sustavu uplate doprinosa);
f)    ovjerenu kućnu listu;
g)    uvjerenje o prosječnim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca računajući do dana objave natječaja ili ček za umirovljenike, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Porezne ispostave o statusu osiguranika odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sustavu uplate doprinosa);
h)    ovjerenu presliku Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
i)    ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
j)    ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu;
k)    izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog roditelja), a za razvedene roditelje pravosnažnu presudu o razvodu braka;
l)    rješenje nadležne institucije o procentu invaliditeta studenta-aplikanta i članova  njegove obitelji.

VIII. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. (do 21.11.2023. godine)
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za braniteljsko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3461

Jučer 5706

Ovaj Tjedan 29200

Ovaj Mjesec 117034

Ukupno 14369830

Currently are 84 guests and no members online