Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

20 Svi 2019
312 times

Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš dostavljen je oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja  pripadnika braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu, koji prenosimo u cijelosti:

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-7725/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program), Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, Općine Vareš, objavljuje
 
OGLAS za dodjelu poticaja samozapošljavanja  pripadnika braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I.    Predmet oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji sa prebivalištem na području općine Vareš, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:

    Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnositelj zahtjeva, po raspisanom javnom pozivu ovog Programa registrirao djelatnost ne ranije od 01.01.2018. godine;
    Program „Biznis plus“ - u slučaju kada je podnosilac zahtjeva korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, a koji je svojim zalaganjem ostvario natprosječne poslovne rezultate, te koji ima planove proširenja poslovne djelatnosti; ili zapošljava člana vlastitog domaćinstva koji nema prava prednosti u zapošljavanju po članu 15. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

II.    Pravo sudjelovanja na oglasu imaju:
    Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
    Ratni vojni invalidi.
    Demobilizirani branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim osoba koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
    Djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
    Udovice poginulih branitelja.
    Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
    Djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
    Udovice umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
    U posebnim slučajevima, demobilizirane branitelje, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

III.    Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)
    – za aplikante na Program „Prvi biznis“
    Dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji
    Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
    Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
    Potvrda o kretanju izdata od MUP-a
    Kopija osobne iskaznice
    Uvjerenje nadležne Porezne uprave o nepostojanju neizmirenih poreznih obaveza
    Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji planirane djelatnost nakon 01.01.2018. godine, a najkasnije sa 07.06.2019. godine
    Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita  i tržišta iste.
    -za aplikante na Program „Biznis plus“
    Uvjerenje nadležne Porezne uprave o nepostojanju neizmirenih poreznih obaveza za aplikanta;
    Uvjerenje nadležne Porezne uprave o nepostojanju neizmirenih poreznih obaveza za registriranu djelatnost;
    Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu ovjeren od nadležnog organa (FIA)
    ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu proširenja djelatnosti - Plan proširenja poslovne djelatnosti
    ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu zapošljavanja člana vlastitog domaćinstva - kućna lista i dokaz o srodstvu (rodni list, vjenčani list i sl.).
    Izjava korisnika o učešću u prethodnim projektima Ministarstva

IV.    Visina sredstva
    Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
    Program „Biznis plus“ – do 5.000,00KM

V.    Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za  poticaj samozapošljavanja zainteresirani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.
Na osnovu donesene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulirane sve obaveze strana u postupku.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi za boračko-invalidske zaštite općine i Ministarstvu.

VI.    Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 07.06.2019. godine
VII.     Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti na šalteru Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku, Općine Vareš.
Podnositelj je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola, Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku, Općine Vareš.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje, kaže se na kraju oglasa.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 101

Jučer 99

Ovaj Tjedan 694

Ovaj Mjesec 3489

Ukupno 6565431

Currently are 106 guests and no members online