Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

20 Svi 2019
429 times

Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš dostavljen je oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu, koji prenosimo u cijelosti:

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim osobama broj 02-14-7726/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program),Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, Općine Vareš, objavljuje
 
OGLAS za dodjelu poticaja zapošljavanja branilteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I.    Predmet oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji sa prebivalištem na području općine Vareš, koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u općini Vareš i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja zapošljavanja.
Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnositelja zahtjeva, pripadnika braniteljske populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u zaposlenju kojim će se precizirati obveze poslodavca, podnositelja zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

II.    Pravo sudjelovanja na oglasu imaju:
    Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
    Ratni vojni invalidi.
    Demobilizirani branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim osoba koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
    Djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
    Udovice poginulih branitelja.
    Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
    Djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
    Udovice umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
    U posebnim slučajevima, demobilizirane branitelje, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program;

III.    Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):
a)    za fizičke osobe:
–    zahtjev za poticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
–    uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika braniteljske populacije;
–    uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
–    ovjerena kopija osobne iskaznice;
–    prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
–    uvjerenje o kretanju – kao dokaz prebivališta na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva;
–    uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
–    obrazac JS 3650 ( Informacija o uplaćenim doprinosima) izdan od nadležne Porezne ispostave – kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 12 mjeseci
–    uvjerenje nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznih obaveza

b)    za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)
–    dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem mirovinskog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog  osiguranja;
–    dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim  propisima.

IV.    Visina sredstva
–    za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 7.200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
–    za osobe sa VSS 8.400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.

V.    Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za  poticaj zapošljavanja zainteresirani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi braniteljsko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

VI.    Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 07.06.2019. godine

VII.     Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresirovani kandidati mogu preuzeti na šalteru Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku Općine Vareš.
Podnositelj je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola, Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku, Općine Vareš.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje, stoji na kraju oglasa.Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 103

Jučer 99

Ovaj Tjedan 696

Ovaj Mjesec 3491

Ukupno 6565433

Currently are 115 guests and no members online