Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Objavljen Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika- djeci branitelja za školsku 2021./2022. godinu

29 Lip 2021
788 times

Služba za opću upravu društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš objavila je natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku

obveznih udžbenika- djeci branitelja za školsku 2021./2022. godinu, a mi ga prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji (,,Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i točke 8. Instrukcije za provođenje natječajne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama - djeci branitelja u školskoj 2021./2022.godini broj 13103-2-3-37-8692121. od 23.06.2021 .godine, Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, dana 29.06.202 1. godine objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika- djeci branitelja za školsku 2021./2022. godinu

I. Predmet natječaja
Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište na
području općine Vareš u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Vareš, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola - djeci branitelja za školsku 2021./2022.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
1) za kupovinu obveznih udžbenika u osnovnim školama. ....................100,00 KM
2) za kupovinu obveznih udžbenika u srednjim školama. ......................150,00 KM

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
- djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
- djeca umrlih demobiliziranih branitelja - sudionika rata;
- djeca ratnih vojnih invalida - sudionika rata;
- djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;
2) čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost, registriranog kao gospodarsko društvo;
3) čija primanja po člana obiteljskog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM; '

IV. Kriteriji za izbor kandidata:
Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
- ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;
- socijalno-ekonomska situacija;
- sudjelovanje u Oružanim snagama.

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih,
nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V. Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:
- ovjerena kopija osobne iskaznice roditelja-staratelja;
- ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne školske godine;
- ovjerena kućna lista;
- uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općini Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;
- uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
- ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu i Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
- ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
- potvrda o statusu pripadnika braniteljske populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida;
- rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenje nadležnog organa o razdoblju sudjelovanja u Oružanim snagama, izdanog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku (,,Službene novine FBiH" broj 2/98. i 48/99).

VI. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku
udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj ili staratelj u vremenu od 29.06. do 20.07.2021. godine u Službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu općine Vareš (Šalter BIZ-a) . Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Last modified on Srijeda, 30 Lipanj 2021 13:44
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2401

Jučer 8141

Ovaj Tjedan 2401

Ovaj Mjesec 209034

Ukupno 14216988

Currently are 223 guests and no members online