Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Održana 26. sjednica OV-a Vareš

09 Tra 2016
1577 times

Od 9 sati do 15 sati i 30 minuta u četvrtak 24.02.2011. godine trajala je 26. redovita sjednica Općinskog vijeća Vareš. Na dnevnom redu bilo je

10 točaka, a dnevni red jednoglasno je usvojen. Na početku je pomoćnik načelnika za civilnu zaštite Željko Franjić dao par pojašnjenja u svezi Nacrta Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Vareš. Nakon
provedene rasprave po ovoj temi predsjedavajući Vijeća Josip Malbašić je konstatirao da spomenuti Nacrt predstavlja solidnu osnovu za izradu prijedloga odluke koji treba pripremiti za narednu sjednicu vijeća. Tu konstataciju ponudio je na glasovanje u formi zaključka, a svih 21 vijećnik je glasovao „za“. Pomoćnica načelnika za gospodarstvo i financije (VD šef službe) Jadranka Radoš je u nastavku dala par pojašnjenja vezano za drugu točku dnevnog reda – Prijedlog Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima. U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Lučić, Zdravko Marošević (HDZ) i Đemo Kevrić (BPS), a po završenoj raspravi prijedlog je usvojen s 21 glasom „za“. Uslijedila je rasprava o Izvješću o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za razdoblje I-XII 2010. godine. Vijećnici Elvir Rožajac (Naša stranka) i Taiba Brkić (SDA) su pohvalili rad vareške policije, Ismet Abdulahović (BPS) je ukazao na činjenicu da je tijekom 2010. godine remećenje javnog reda i mira poraslo u odnosu na stanje u 2009. godini i da bi se trebalo povesti više računa o tome. Na kraju se vijećnicima obratio i zapovjednik PS Vareš Meho Bajrić, a izvješće je potom jednoglasno usvojeno. Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i obnovu Ermin Musa pojasnio je neke stavke iz četvrte točke dnevnog reda – Nacrta strategije razvoja lokalnih cesta općine Vareš za razdoblje od 2011. do 2021. godine. O Izvješću o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2010. godinu govorio je tajnik vijeća Leon Pavlović. Sa 20 glasova „za“ usvojena je Informacija o stanju i podacima usluga koje pruža centar za pružanje usluga građanima za 2010. godinu. Također je usvojena i Informacija o projektima obnove stambenih objekata na području općine Vareš u 2010. godine nakon kraće rasprave.  Informacija o stanju u oblasti gospodarstva i problemima u oblasti zapošljavanja posebno kadrova s viskom i višom školskom spremom je usvojena s 19 glasova „za“. U raspravi po ovoj temi sudjelovali su vijećnici Elvir Rožajac (Naša stranka), Đemo Kevrić (BPS), Mario Mirčić, dr. Jelena Zlobec i Kenan Kamenjaš, te pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i BIZ Rusmir Berberović, predsjednik OO SDA Vareš Sadudin Numanović i načelnik Hamdo Fatić.
Tekuća pitanja su razmatrana na kraju sjednice. Tu je ukazano na problem pasa lutalica u gradu koji je uputila grupa građana, a koji ugrožavaju materijalnu i fizičku sigurnost na području cijele općine. Mještani ulice Pruga u predstavci OV-u zamolili su da se  riješi problem prometovanja u ulici u kojoj je preglednost smanjena.
Vijećnici su na prijedlog predsjedavajućeg vijeća Josipa Malbašića usvojili inicijativu Komisije za gospodarstvo financije i proračunu o održavanju tematske sjednice na temu „Analiza efekata izvršene privatizacije na području općine Vareš“.  Inicijativa Kluba BPS-a o terminu održavanja sjednica Općinskog vijeća subotom nije dobila potreban broj glasova.
Dr. Jelena Zlobec tražila je da se ispita slučaj zgrade Stacionara u Vareš Majdanu ( u čijem je vlasništvu i slično) i informacija o njegovoj prodaji. Načelnik Hamdo Fatić je objasnio da je Stacionar dan savezu Sindikata u zamjenu za Radnički dom, a Sindikati su tu trebali graditi hotel.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2263

Jučer 5425

Ovaj Tjedan 13584

Ovaj Mjesec 173814

Ukupno 9628258

Currently are 475 guests and no members online